μασ αρεσει να νοιαζομαστε...
μασ αρεσει να μοιραζομαστε... 

Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση σκεπτόμενοι out-of-the-box ενώ συνθέτουμε σε ομαδικό πνε'ύμα μέσα από την τεχνογνωσία την  εμπειρία,  το πάθος, τα ταλέντα και τις ιδέες μας, καινοτόμες λύσεις με αξ΄ία που βοηθούν τους πελάτες  μας να αναπτυχθούν

Alexis KOtsalos, Dip cII

Founder & CEO

Ο Αλέξης είναι ο οραματιστής πίσω από την Naftilus. Είναι καταξιωμένο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και ανάληψη (underwriting) μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ασφαλιστικό χώρο από την διαμεσολάβηση στην Marsh &McLennan, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως Underwriter Ασφαλίσεων Πυρός και Διακοπής Εργασιών μεγάλων κινδύνων στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Στην Εθνική Ασφαλιστική εργάστηκε σε διάφορα νευραλγικά τμήματα  της Δ/νσης Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών, στο Underwriting Θαλασίων Κινδύνων (Marine)  και ως υπεύθυνος αποζημιώσεων. 

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του, πάνω στη «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων», στα Πανεπιστήμια Staffordshire της Αγγλίας και του Beijing Foreign Studies University στη Κίνα.

Είναι κάτοχος Diploma του Chartered Insurance Institute του Λονδίνου (Cii) και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι επίσης τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) σε θεματικές Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων και Διαπραγματεύσεων, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.